www.nghiluan.com tháng 1 01, 2020
Cơ quan kiểm toán bỏ yêu cầu truy thu Sabeco gần 2.500 tỷ đồng lợi nhuận không chia hết từ năm 2016 về trước.  Đầu năm 2018, Kiểm toán Nhà nước đề nghị truy thu Tổng Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) số lợi nhuận không chia hết năm 2016 trở về nhưng doanh nghiệp chưa nộp vì cho rằng không có cơ sở.
Bỏ kiến nghị này sau gần 2 năm, Kiểm toán Nhà nước vẫn cho rằng, tại thời điểm kiểm toán, việc kiến nghị như trên  với Sabeco (doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước chiếm 89,59% vốn điều lệ) là phù hợp, chính xác và đúng quy định. 
Tuy nhiên, cuối năm 2017, tức là sau khi kết thúc kiểm toán, Bộ Công Thương đã bán đấu giá 343 triệu cổ phiếu do Nhà nước sở hữu, tương đương 53,59% vốn điều lệ của Sabeco cho nhà đầu tư nước ngoài. Kiểm toán Nhà nước cũng cho biết, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính kiểm tra lại hồ sơ thoái vốn Nhà nước tại Sabeco cho thấy giá trị doanh nghiệp làm cơ sở xác định giá khởi điểm chào bán cổ phần đã bao gồm khoản lợi nhuận sau thuế năm 2016 trở về trước.  
Sau khi nhận được ý kiến các Bộ Tài chính, Công Thương, Kế hoạch & Đầu tư, Tư pháp, Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ, Thường trực Chính phủ kết luận chỉ đạo, Kiểm toán Nhà nước đã bỏ kiến nghị truy thu. 
Trao đổi với báo chí sau quyết định của Kiểm toán Nhà nước, ông Bennett Neo, Tổng giám đốc Sabeco khẳng định, trong vấn đề này, công ty luôn tuân thủ luật pháp Việt Nam và các hướng dẫn của các cơ quan Nhà nước.
Nguyễn Hà

Video nổi bật