www.nghiluan.com tháng 4 22, 2020
Tại phiên họp 44 chiều 22.4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thống nhất thông qua nghị quyết thành lập 3 thị xã thuộc 3 tỉnh Thanh Hóa, Phú Yên, Bình Định.


Cụ thể, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đồng ý thành lập thị xã Nghi Sơn trên cơ sở toàn bộ 455,61 km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 307.304 người của huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
Cùng với đó, sẽ thành lập 16 phường thuộc thị xã Nghi Sơn trên cơ sở 1 thị trấn (Tĩnh Gia) và 15 xã thuộc huyện Tĩnh Gia cũ.
Sau khi thành lập, thị xã Nghi Sơn có 31 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 16 phường: Hải Châu, Hải Bình, Hải An, Tân Dân, Hải Lĩnh, Ninh Hải, Bình Minh, Hải Thanh, Hải Thượng, Xuân Lâm, Trúc Lâm, Hải Hòa, Hải Ninh, Nguyên Bình, Tĩnh Hải, Mai Lâm và 15 xã: Các Sơn, Thanh Thủy, Thanh Sơn, Anh Sơn, Ngọc Lĩnh, Định Hải, Phú Sơn, Phú Lâm, Tân Trường, Tùng Lâm, Hải Nhân, Nghi Sơn, Trường Lâm, Hải Hà, Hải Yến.
Sau khi thành lập thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm: thành phố Thanh Hóa, thành phố Sầm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, thị xã Nghi Sơn và 23 huyện; 559 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 50 phường, 28 thị trấn và 481 xã.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đồng ý thành lập thị xã Hoài Nhơn của Bình Định sẽ được thành lập trên cơ sở toàn bộ 420,84 km2 diện tích tự nhiên và 212.063 người của huyện Hoài Nhơn.
Cùng với đó, thành lập 11 phường thuộc thị xã Hoài Nhơn, Phú Yên trên cơ sở 2 thị trấn (Bồng Sơn, Tam Quan) và 9 xã thuộc huyện Hoài Nhơn cũ.
Sau khi thành lập, thị xã Hoài Nhơn có 420,84 km2 diện tích tự nhiên, 212.063 người và 17 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 11 phường: Bồng Sơn, Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hảo, Hoài Thanh Tây, Hoài Thanh, Hoài Hương, Hoài Tân, Hoài Xuân, Hoài Đức và 6 xã: Hoài Sơn, Hoài Châu Bắc, Hoài Châu, Hoài Phú, Hoài Hải, Hoài Mỹ.

Tỉnh Bình Định giữ nguyên diện tích tự nhiên, quy mô dân số và số đơn vị hành chính cấp huyện trực thuộc, nhưng có tăng thêm 1 thị xã và giảm 1 huyện.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất thông qua nghị quyết thành lập thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên trên cơ sở nguyên trạng diện tích tự nhiên và dân số của huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.
Cùng với đó, thành lập 5 phường thuộc thị xã Đông Hòa trên cơ sở 2 thị trấn (Hòa Vinh, Hòa Hiệp Trung) và 3 xã thuộc huyện Đông Hòa cũ.
Thị xã Đông Hòa có 265,62 km2 diện tích tự nhiên, dân số 119.991 người và có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 5 phường: Hòa Vinh, Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam, Hòa Xuân Tây và 5 xã: Hòa Thành, Hòa Tân Đông, Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Nam và Hòa Tâm.

Người đưa tin.

Video nổi bật